D blog

Rekonstrukcija osmijeha

ribbond tehnika

Ribbond Tehnika

Ribbond tehnika u Stomatološkim ordinacijama Dentorium Fotografija prikazuje Ribbond tehniku, koja se primjenjuje kao privremeno funkcionalno i estetsko rješenje nakon kirurške terapije augmentacije kosti i

PROČITAJ VIŠE