Dentalna kirurgija - Dentorium, Rijeka

FULL-MOUTH REHABILITACIJA

Dentorium je među rijetkima, ako ne i jedina stomatološka ordinacija u Hrvatskoj koja provodi full-mouth rehabilitaciju na razini najviših svjetskih standarda.

Full-mouth rehabilitacija ili full-mouth rekonstrucija dentalni je tretman koji obuhvaća tretiranje svih zuba, restoraciju struktura u ustima, obradu gingive i druge kirurške postupke te se, zbog svoje kompleksnosti i specifičnosti, smatra svojevrsnim umjetničkim i arhitektonskim djelom.

Svaka rehabilitacija je jedinstvena zbog jedinstvenog stanja svakog pacijenta te svakoj pristupamo planski i sustavno.

Dentorium pristup full-mouth rehabilitaciji baziran je na temeljitoj dijagnostici trenutnog stanja, detaljnom razumijevanju uzroka problema te postavljanju cjelokupnog plana rješenja kako bismo pacijentu na optimalan način povratili izgubljenu ili narušenu funkciju te poboljšali zdravlje i estetiku usta - bez obzira na kompleksnost i trajanje.

Cijeli pristup podijeljen je u jednostavne korake - po prioritetima zdravlja, funkcije i estetike, koji za cilj imaju dovesti pacijenta u zdravstveno i funkcijski stabilno stanje.

Prvi pregled

Prvi pregled sastoji se od dva dolaska.

Pri prvom dolasku od vas uzimamo informacije koje će nam pomoći dobiti detaljnu sliku i planirati rehabilitaciju na najučinkovitiji i najtransparentniji način. Ovo je posebno važno kod super kompleksnih rekonstrukcija.

Uz ugodan, ali informativan razgovor, napravit ćemo:

  • Funkcijski i zdravstveni pregled
  • Foto - video protokol koji uključuje snimanje lica iz više kutova (fotografije i video)
  • Rentgenske snimke
  • CT snimke

U vremenu između prvog i drugog pregleda naš će tim analizirati prikupljene informacije.

Pri drugom dolasku ćemo, sjedeći zajedno s vama ispred ekrana sa snimkama, detaljno iznijeti sve informacije, analizirati trenutno zdravlje, funkciju i estetiku zuba, te objasniti opcije terapije.

Full-mouth rehabilitacija-slucaj

Digital Smile Design, Wax up i Mock up

Svi naši radovi temelje se na vrhunskoj Digital Smile Design tehnologiji.

Virtualna simulacija osmijeha koju omogućuje DSD važan je i moćan alat - ne samo za stomatološki tim, kojem olakšava dijagnozu, planiranje cijelog procesa, komunikaciju i egzekuciju, već i za samog pacijenta, kojem omogućuje da doživi svoj budući osmijeh u virtualnom okruženju, prije nego uopće krenemo s terapijom i prije donošenja važnih odluka.

Digital Smile Design omogućuje nam stvaranje savršenih zuba i jedinstvenog osmijeha koji će odgovarati anatomiji i osobnosti svakog pacijenta te, iznimno važno, omogućuje izravan i transparentan uvid u financijski aspekt terapije.

Određivanje plana terapije

Na osnovu analize, u suradnji s vama odredit ćemo plan terapije te jasno definirati korake rada, vremensko trajanje terapije i financije.

Na ovaj način osigurali smo da vi sami, kao pacijent, budete izravno uključeni odlučivanje o terapiji.

Rehabilitacija

Ovisno o slučaju, rehabilitacija može uključivati implantate, krunice, mostove, ljuskice, kirurške tretmane, a kod nekih pacijenata i ortodontski tretman, a sve kako bismo na što učinkovitiji i najmanje invazivan način došli do vrhunskog rezultata.

Šta reći nego sve naj naj bolje i iskreno se nadati da će Stomatološke ordinacije Dentorium postojati dugo, dugo! Kada sam prvi puta došla na konzultacije vezano na Digital Smile Design, "drugo mišljenje" postalo je nevažno…

- Sanja

Pogledajte primjere naših full-mouth rehabilitacija

Galerija radova

Kompleksna estetska rehabilitacija implantatima i keramičkim krunama

Potpuna funkcijsko - estetska rehabilitacija

Potpuna funkcijsko - estetska rehabilitacija

TOP