DSD – “Digital Smile Design”

Osmijeh kao spoj fizičke i duhovne ljepote čovjeka; harmonije i spontanosti.

Digital Smile Design je koncept planiranja terapije i faza rada, koji koristi vizualnu komunikaciju kako bi dobili optimalan estetski rezultat; sklad biologije, funkcije i estetike

Svi naši radovi planirani su uz DSD.

Što DSD znači za pacijenta?

Imamo konačan rezultat dizajna osmijeha, koji pacijent može probati na sebi, vidjeti i doživjeti. Ta proba modela se zove mock up. (video dolje)

Odmah nakon slijedi analiza i ponuda koju zajedno prolazimo. Na osnovu svega pacijent se odlučuje za daljnji rad.

Prednosti:

  • Ovakav vizualni pristup pacijenta educira, i dozvoljava mu sudjelovati u procesu terapije sa lakim razumijevanjem.
  • Mogućnost komunikacije i konzultacija sa stomatologom, prije nepovratnih odluka.
  • In this way, the simulation of a new smile can be analyzed and corrected before the start of the treatment.

Što DSD znači za stomatologa?

Imamo savršeno precizan dizajn, i model u omjeru 1:1, poput projekta za kuću. Dizajn smo probali i potvrdili, te po njemu određujemo terapiju i faze rada, tj. kako doći do tog rezultata. To zovemo planirana ili vođena terapija.

Prednosti:

  • Dijagnoza problema i plan liječenja se jasno i jednostavno određuju u skladu sa finalnim rezultatom.
  • Pojednostavljena je komunkacija sa pacijentom koji ima potpuni uvid i vizualizaciju svog budućeg osmijeha.
  • DSD unaprijeđuje estetsku analizu i interdisciplinarnu komunikaciju između stomatologa, zubnih tehničara i pacijenta.
  • Rješenja u dentalnoj kirurugiji, implantologiji I parodontologiji određena su po finalnom rješenju. Budući da radimo sa ljudskim tkivom, resursom koji je limitiran i vrijedan, pouzdana, predvidiva, kvalitetna dijagnoza i plan terapije su od esencijalne vrijednosti.

Kako to izgleda?

Video prikazuje mock up – probu dizajna. Prije i Poslije. Za pacijenta dizajn postaje iskustvo, a za nas potvrda i eventualna korekcija.

Kako ide proces nastajanja DSDa?

Pacijent kod nas dolazi dva puta; prvi put kada radimo temeljiti pregled, uzimamo sve potrebne fotografije i otiske, drugi put nakon nekoliko dana, na mock up – probu dizajna i analizu.

Stomatolog prvo slučaj planira digitalno, nakon čega se digitalni projekt šalje tehničarima na izradu wax-up-a. (model) Gotovi wax-up omogućuje stomatologu izradu mock-up-a (negativ modela) koji se adaptira u usta pacijenta.
Koristimo provizorne materijale, lako odstranjive. Cijeli ovaj postupak traje otprilike pola sata.

Digital Smile Design se potpuno oslanja na suvremenu fotografsku, kompjutersku i video tehnologiju, koja daje sve potrebne informacije stomatologu (skice idealnog osmijeha, upute i korake daljnje obrade koja može uključivati ortodontske, mikrokirurške, protetske i ostale tretmane).

“Savršenom preciznošću se kreira harmoničan osmijeh koji istovremeno ispunjava funkcionalne, estetske i emotivne potrebe pacijenta za lijepim i autentičnim osmijehom.”

Svaki smile design je jedinstven i ovisi od osobe do osobe. Postupak dizajna vrši se individualno.

Brzo je, ne zahtijeva anesteziju i ne boli.

Što su vodeći stomatolozi rekli o DSD-u?

DSD koncept omogućava nam da vizualiziramo tretman, da ga podijelimo sa svim članovima tima i povrh svega da motiviramo naše pacijente.

-Dr. Galip Gurel, Turska, predsjednik Europske akademije estetske stomatologije (EAED)

DSD je korak ka budućnosti pomoću kojeg bolje dijagnosticiramo estetiku lica i osmijeha. Bez sumnje, to je značajan doprinos za stomatologe, tehničare i povrh svega pacijente.

-Dr. Ronald Goldestein i dr. David Garber, vodeći opinion makeri u estetskoj kirurgiji, SAD

Otkako se koristim Digital Smile Designom, moj odnos prema pacijentima se u potpunosti izmijenio.

-Dr. Andrea Ricci, Italija
inspirirani ljepotom prirode