PACIJENT: GORDAN

Potpuna funkcijsko-estetska rehabilitacija

Slučaj planiran po DSDu (Digital Smile Design), mock up-u i funkcijskom wax up-u, čime su određene i faze terapije:

  • cirkon keramičke krune i mostovi (gore)
  • metal keramičke krune (dolje)
  • gingivektomija
  • dentalni implantati
  • estetske rekonstrukcije
  • liječenje korjenskih kanala

Dobili smo ne samo estetiku osmijeha, već sklad biologije, funkcije i estetike.

Slučaj izveli: Daniel Zgombić dr. dent. med. i dr. dent. med. Tijana Brajković

Dentalni tehničar: Goran Turina

Gordanov novi osmijeh :)

Proba finalnog rada (mock up) prije početka same terapije

TOP