Prezentacija radova

naša pacijentica danijela
Danijela

Kompleksna funkcijsko - protetsko - estetska rehabilitacija

naša pacijentica tea
Tea

Estetska rehabilitacija

naša pacijentica mia
Mia

Estetska rehabilitacija

naš pacijent goran
Goran

Kompleksna funkcijsko - estetska rehabilitacija

naš pacijent
Klinički slučaj

Kompleksna estetska rehabilitacija

naša pacijentica masa
Maša

Kompleksna parodontološko - estetska rehabilitacija

naša pacijentica Iva
Iva

Kompleksna estetska rehabilitacija

naša pacijentica dzenana
Dženana

Funkcijsko-estetska rehabilitacija

naša pacijentica maja
Maja

Estetska rehabilitacija

naša pacijentica suzana-v
Suzana V.

Kompleksna funkcijsko - estetska rehabilitacija

naš pacijent ivan
Ivan

Estetsko funkcijska rehabilitacija

naša pacijentica aleksandra
Aleksandra

Estetsko funkcijska rehabilitacija

naša pacijentica vedrana
Vedrana

Estetska rehabilitacija

naša pacijentica jasna
Jasna

Kompleksna estetska rehabilitacija

naša pacijentica irena
Irena

Potpuna funkcijsko estetska rehabilitacija

naš pacijent bela
Bela

Funkcijsko estetska rehabilitacija

naša pacijentica helena
Helena

Estetska rehabilitacija

naš pacijent drazen
Dražen

Kompleksna funkcijsko protetska rehabilitacija

naš pacijent gordan
Gordan

Potpuna funkcijsko - estetska rehabilitacija

naša pacijentica ana-t
Ana T.

Kompleksna funkcijsko estetska rehabilitacija

naš pacijent rijad
Rijad

Kompleksna funkcijsko estetska rehabilitacija cijele čeljusti

naša pacijentica jelena
Jelena

Funkcijsko - estetska rehabilitacija

naša pacijentica sanja-b
Sanja B.

Funkcijsko-estetska rehabilitacija cijele čeljusti

naša pacijentica milana
Milana

Kompleksna funkcijsko estetsko rehabilitacija

naš pacijent zlatko
Zlatko

Kompleksna funkcijsko - estetska rehabilitacija cijele čeljust

naša pacijentica zaklina
Žaklina

Kompleksna funkcijsko-estetska rehabilitacija

naša pacijentica ana-s
Ana Š

Kompleskna funkcijsko-estetska rehabilitacija

naš pacijent ino
Ino

Estetski slučaj

naš pacijent hrvoje
Hrvoje

Funkcijsko-estetska rehabilitacija

naša pacijentica sanja
Sanja

Protetsko-estetska rehabilitacija

naša pacijentica suzana
Suzana

Estetski slučaj

naša pacijentica sanda
Sanda

Protetsko-estetska rehabilitacija

naša pacijentica ana
Ana

Estetski slučaj

naša pacijentica marina
Marina

Potpuna funkcijsko-estetska rehabilitacija

naša pacijentica alenka
Alenka

Estetski slučaj

naša pacijentica daria
Daria

Potpuna funkcijsko-estetska rehabilitacija

naša pacijentica kristina
Kristina

Funkcijsko-estetska rehabilitacija

inspirirani ljepotom prirode