Pacijent: Firdesa

Pacijent: Firdesa

Estetsko funkcijska rehabilitacija keramičkim krunama i dentalnim implantatima

Slučaj planiran po DSD-u – Digital Smile Designu čime smo odredili faze rada.

FirdesaH prije poslije

Plan rada je uključivao zdravstvenu, kiruršku i protetsko – estetsku fazu:

  • Dentalni implantati
  • Izbjeljivanje zuba
  • Keramičke krune
  • Endo liječenje zuba i popravci – zdravstvena faza

Postignuta je sveukupna harmonija biologije, funkcije i estetike Aleksandirnog osmijeha.

Novi osmijeh!

Video dolje prikazuje probu finalnog rada (mock up) prije početka same terapije.

Slučaj izveli: Daniel Zgombić dr. dent. med. i dr. dent. med. Tijana Brajković

Dentalni lab: DentalInPuls (Mauro Ahmić, Sandi Trkulja)

FirdesaH novi osmijeh