Daniel Žgombić

Daniel Žgombić, dr. med. dent.

“Um koji vidi granicu jeste granica” misao je vodilja po kojoj su nastajale i razvijale se Stomatološke ordinacije Dentorium u Rijeci, pod vodstvom dr. Daniela.

Prije svega vizionar, inspiriran porivom prema estetici, viđenja i izražavanja lijepog u svim detaljima života, pa tako i u svom radu stomatologije, s kojom spaja svoju drugu strast, fotografiju.

Upravo iz spoja te dvije ljubavi nastaje bogata paleta fotografija koje dokumetiraju, i predstavljaju rad Dentoriuma čineći ga transparentnim i dostupnim svim našim pacijentima i kolegama.

Rođen 1976. u Rijeci. Uz priznatog oca stomatologa, dr. Antuna Žgombića, vrlo se rano počeo upoznavati s ovom divnom strukom. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu 2000 god. u Rijeci.

Edukacija, te bivanje uz svjetsko ime stomatologije, dr. Stephan Clottena, otvorili su potpuno novi pristup stomatologiji u samim počecima njegove karijere, vidljiv u radu ordinacije.

Želja dr. Daniela je predati inspiraciju mlađim naraštajima kako bi se i oni sami zapitali što za njih znači “biti zubar”.

Neumorna želja za znanjem i stručnosti kontinuirano su gurale dr. Daniela prema daljnjim edukacijama po cijelom svijetu.

Ljubav, strast i znanje profilirali su se pod vodstvom i utjecajem imena poput dr. Mauro Fradeni, dr. Galip Gurel, dr. Florin Cofar i dr. Christian Coachman.

Dr. Žgombić je član:

  • DSD Team – Digital Smile Design Team
  • AACD – American Academy of Cosmetic Dentistry
  • IBMN – Bone Management Network
  • GIDE – Globalnog instituta za edukaciju u stomatologiji
  • HSK – Hrvatske stomatološke komore
  • HDDI – Hrvatskog društva za stomatološku implantologiju
inspirirani ljepotom prirode